fbpx

Drd. Sabina Scripcă

sabina_scripca@yahoo.com

Cercetător, contributor InfoClima

Domenii de cercetare

Cercetarea Sabinei detaliază teme din Bioclimatologie umană (impactul climei asupra organismului uman).

Pe parcursul cercerării Sabina a abordat teme precum: Impactul extremelor climatice asupra mortalității și morbidității umane; Percepția condițiilor meteorologice de către bolnavii cu afecțiuni cronice reumatismale; Indicatori de stres termic și condițiile bioclimatice în zonele urbane din România.

Educație și formare

  • MA în Resurse și Riscuri în Mediul Hidro-Atmosferic, Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
  • În perioada  2016-2019 Sabina a urmat programul de studii doctorale in cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Teza de doctorat a Sabinei acoperă subiecte din Bioclimatologie umană;
  • Stagiu de cercetare la Universitatea Torino, Italia – Departamentul de Științe ale Pământului.

Publicații relevante în bioclimatologie umană

– Croitoru, A.-E; Dogaru, G.; Man, T.C.; Mălăescu, S.; Motricală, M.; Scripcă, A.S (2019), Perceived Influence of Weather Conditions on Rheumatic Pain in Romania, Hindawi, Advances in Meteorology, Vol. 2019, Article ID 9187105,  https://doi.org/10.1155/2019/9187105;

– Scripcă, A.-S.; Croitoru, A.-E. (2019), Analyse de la relation entre les indices bioclimatiques et les vagues de chaleur/periodes chaudes à Bucarest, en Roumanie, XXXIIème Colloque Internationale de l’AIC –  Le Changement Climatique, la variabilité et les risques climatiques, Aristotle University, Salonic (pp. 511-516);

– Dogaru, G.; Scripcă, A.-S.; Croitoru, A.-E.; Motricală, M.; Bulboacă, A.; Stănescu, I. (2018), A clinical study regarding the improvement of symptoms and the time efficacy of treatments performed in Băile Tușnad balneoclimatic resort, Balneo Research Journal 9(2):76-81. http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2018.177;

– Scripcă, A.-S.; Croitoru, A.-E. (2018), Évaluation générale de stress bioclimatique dans la ville de Cluj-Napoca, Roumanie, Actes du colloque – XXXIe Colloque de L’association Internationale De Climatologie : les échelles spatiales et temporelles fines, Université de Nice Sophia Antipolis (pp.331-336);

– Scripcă, A.-S.; Croitoru, A.-E. (2018), L’évaluation générale du stress thermique dans les grandes zones urbaines de Roumanie, Actes du colloque – Les risques naturels dans le contexte du changement climatique, Presa Universitară Clujeană (pp. 105-111).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *