fbpx

Dr. Florin Zainescu

Domenii de cercetare Geomorfologie costiera, Climatul recent, Schimbările climatice și impactul asupra sistemelor costiere. Educație și formare 2006-2010 - Msc – Geomorphology and Cartography, Faculty of Geography, University of Bucharest Thesis: Storm control in the dynamics of Sacalin barrier island, Danube Delta Relevant courses: Landform dynamics, Geomorphology, GIS in geomorphology, Global  morphoclimatic changes. 2013-2015 - Research stage at CEREGE (Centre [...]

Conf. Dr. Blanka BARTÓK

blanka.bartok@ubbcluj.ro Domenii de cercetare Climatologie, Schimbări în radiația solară de suprafață, Evenimente meteo extreme, Schimbări climatice și energii regenerabile. Experiență profesională și formare Conferețiar doctor în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania. Post-doc research in climatology. SolEnergEU: Integrated assessment of present and future solar energy availability over Europe at the Institute for Atmospheric and Climate Science, ETH Zürich, [...]

Dr. Monika Meltzer

  Dr. Monika Meltzer Domenii de cercetare Comunicarea riscului, Comunicarea de criză, Managementul dezastrelor, Percepția riscului. Educație și formare MA în Evaluarea riscului și Securitatea Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai; Doctorat în Știința Mediului – Titlul tezei de doctorat: „Comunicarea riscului de dezastre prin intermediul paginilor de Facebook ale instituțiilor cu competențe în gestionarea situațiilor de urgență – de la percepție la [...]

Acad. Prof. Dr. Benedek Jozsef

Profesor în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania. Director Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă, Cluj-Napoca, Romania. Domenii de cercetare Regional economic development Economic theory and regional geography Geography and public policy The Geography of Human Risks and Vulnerability Consultancy and Advisory Work Experiență profesională și formare   Distincții Selected by Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen [...]

Drd. Sabina Scripcă

sabina_scripca@yahoo.com Cercetător, contributor InfoClima Domenii de cercetare Cercetarea Sabinei detaliază teme din Bioclimatologie umană (impactul climei asupra organismului uman). Pe parcursul cercerării Sabina a abordat teme precum: Impactul extremelor climatice asupra mortalității și morbidității umane; Percepția condițiilor meteorologice de către bolnavii cu afecțiuni cronice reumatismale; Indicatori de stres termic și condițiile bioclimatice în zonele urbane din România. Educație și formare [...]

Prof. Dr. Adina-Eliza Croitoru

Profesor Universitar Doctor Abilitat Adina-Eliza Croitoru adina.croitoru@ubbcluj.ro Domenii de cercetare Competențe in meteorologie-climatologie, schimbări climatice, impactul schimbărilor climatice asupra diverselor componente ale mediului (resursele de apă) și societății (agricultura, turismul), utilizarea modelelor de evoluție climatică a unui teritoriu, climă urbană. Experiență profesională și formare 2017-prezent Profesor universitar abilitat Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Departamentul de geografie Fizică și Tehnică 2017-2018 [...]

Dr. Sorin Cebotari

Sorin.Cebotari@infoclima.ro Cercetător, coordonator proiect InfoClima Educație și formare MA în Științe Politice, Central European University (CEU), Budapesta, Ungaria Business analyst în cadrul Schneider Electric, Budapesta, Ungaria În perioada 2014-2017  Sorin a fost recipientul unei burse ITN Marie Curie urmând studiile de doctorat la Univeritatea Babeș-Bolyai în cadrul căruia s-a axat pe studiul impactului energiilor regenerabile asupra dezvoltării comunităților rurale. Din […]